Όροι Χρήσης .

Όροι Χρήσης .

 1. Κρατήσεις:
  Όλες οι κρατήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας οχήματος στην προεπιλεγμένη από τον πελάτη κατηγορία, αναφορικά πάντοτε με επιβεβαιωμένη κράτηση, η Theocar διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου με ένα αντίστοιχης, ή μεγαλύτερης κατηγορίας  χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

  Οδηγός:
  Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη για τη χρήση αυτοκινήτων κατηγορίας A,B,C,C1,CD,D,D1,D2,DD,DSW,G,G1,G2,G3,GM,K,K1,KC,KD και τα 25 έτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων.

  Άδεια οδήγησης:
  Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας άδειας οδήγησης για την ελληνική επικράτεια και την Ε.Ε, η οποία έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως. Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ απαιτείται να διαθέτουν διεθνή άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, μαζί με την προσκόμιση της εθνικής άδειας οδήγησης.

  Κλήσεις – Πρόστιμα:
  Οι κλήσεις και τα πρόστιμα συνεπεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβαρύνουν τον Μισθωτή. Ο Μισθωτής επιπροσθέτως αναλαμβάνει κατά περίπτωση και την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης.

  Τρόπος πληρωμής:
  Η ενοικίαση προπληρώνεται με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή μετρητά.

  Εγγύηση: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. . Η πιστωτική κάρτα πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του οδηγού, να παρουσιάζεται κατά τη στιγμή της παραλαβής του οχήματος και να ισχύει τη στιγμή της ενοικίασης.

  Ακυρώσεις
  Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης του οχήματος, (σύμφωνα πάντοτε με την ακριβή ώρα κράτησης), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω του συστήματος κρατήσεων.

  Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων:

  Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Theocar τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48)  ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί προκαταβολικά θα επιστραφεί.

  Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την Theocar σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό το οποίο έχει ενδεχομένως προκαταβληθεί.

  Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας:
  Επιβάρυνση πελάτη 25€.

  Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών:
  Οι παραδόσεις και παραλαβές εκτός σταθμών πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του πελάτη και υπάρχει επιπλέον χρέωση.

  Επιπλέον οδηγός:
  Ο 2ος οδηγός είναι δωρεάν. Η χρέωση για τον 3ο οδηγό είναι 4€/ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στα 3 άτομα.

  Σύστημα πλοήγησης (GPS): Η χρέωση για το GPS καθορίζεται στα 5€/ημέρα, κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας, με μέγιστη χρέωση τα 40€/ενοικίαση.

  Παιδικό κάθισμα:
  Η χρέωση για παιδικό κάθισμα καθορίζεται στα 5€/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας, με μέγιστη χρέωση τα 40€/ενοικίαση.

  Αλυσίδες χιονιού:
  Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού καθορίζεται στα 10€/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας, με μέγιστη χρέωση τα 60€/ενοικίαση.

  Καύσιμα:
  Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα) ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου απ’ ότι παρελήφθη.

  Χιλιόμετρα:
  Για ενοικιάσεις μεγαλύτερης διάρκειας των 3 ημερών προβλέπονται ελεύθερα χιλιόμετρα. Για ενοικιάσεις διάρκειας μικρότερης των 3 ημερών, οι τιμές συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 100 χλμ/ημέρα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφόσον ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα τότε μπορεί να επιλέξει το πακέτο ελεύθερων χιλιομέτρων με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση κάθε επιπλέον χιλιόμετρο άνω των 100 χλμ/ημέρα θα επιβαρύνει τον πελάτη κατά την επιστροφή του οχήματος με ποσό 0,05+ΦΠΑ ανά χιλιόμετρο για τα επιβατικά ή 0,15€+ΦΠΑ ανά χλμ για τα minivan.

  Ατύχημα:
  Σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης επιβαρύνεται με 15€ για τα έξοδα της διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος.

  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

  CDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

  Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά ή κλοπή του αυτοκινήτου:

  • άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες A,B,C,C1,CD,D,D1,D2,DD,G,G1,G2,G3,GM,K,K1,KD.
  • άνω των 800€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες DSW,F5D,F7D,FFD,H,H1,H2D,J,J2,J2D,JM,KC.
  • άνω των 1200€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες F,F2,F2D,F3D,FF1,FF2,J1,J3,L.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

  Τί δεν καλύπτει;

  • Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
  • Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
  • Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
  • Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες
  • Ζημιές στο σαλόνι του αυτοκινήτου
  • Θραύση κρυστάλλων
  • Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και στα ελαστικά του αυτοκινήτου

   

  SCDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

  Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά ή κλοπή του αυτοκινήτου:

  • άνω των 300€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 6€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,C1,CD,D,D1,D2,DD,G,G1,G2,G3,GM,K,K1,KD.
  • άνω των 450€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 6€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες DSW,F5D,F7D,FFD,H,H1,H2D,J,J2,J2D,JM,KC.
  • άνω των 650€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 12€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες F,F2,F2D,F3D,FF1,FF2,J1,J3,L.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

  Τί δεν καλύπτει;

  • Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
  • Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
  • Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
  • Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες
  • Ζημιές στο σαλόνι του αυτοκινήτου
  • Θραύση κρυστάλλων
  • Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και στα ελαστικά του αυτοκινήτου.

   

  FDW – Πλήρης απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

  Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:

  • 12€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,C1,CD,D,D1,D2,DD,G,G1,G2,G3,GM,K,K1,KD, DSW,F5D,F7D,FFD,H,H1,H2D,J,J2, J2D,JM,KC.
  • 20€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες F,F2,F2D,F3D,FF1,FF2, J1,J3,L.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

  Τί δεν καλύπτει;

  • Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια
  • Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου
  • Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης
  • Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες
  • Ζημιές στο σαλόνι του αυτοκινήτου
  • Θραύση κρυστάλλων
  • Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και στα ελαστικά του αυτοκινήτου.

  PAI – Ασφάλιση Οδηγού:

  Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται με «Ασφάλιση Οδηγού» (PAI), εκτός εάν αποδεχθεί και υπογράψει τον σχετικό όρο του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των: 10€/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

  Ανώτατο ποσό καταβαλλόμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης: 15.000 ευρώ.

  Ασφαλιστικά Όρια:

  Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€) ανά ατύχημα και για υλικές ζημίες τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της THEOCAR) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€). Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω ορίων, θα ισχύουν πάντοτε τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Ζημιές που υπερβαίνουν το όριο της ασφαλιστικής κάλυψης ή εξαιρούνται από αυτήν, θα καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από τον πελάτη.

  WUG: Κάλυψη Ελαστικών, Κάτω μέρος αυτοκινήτου & Θραύση Κρυστάλλων:

  Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά στα ελαστικά, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου ή στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου μόνο εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:

  10€/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες.

  Κλοπή / Πυρός:

  Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου, εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 10€/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες.

  Κύρια προϋπόθεση για την ανωτέρω κάλυψη η μη ύπαρξη αμέλειας, έστω και ελαφράς, ή η τέλεση παράνομων πράξεων κατά την διάρκεια μισθώσεως του οχήματος.

  Οδική Βοήθεια:
  Τα αυτοκίνητα της Theocar καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας της οδικής βοήθειας αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

  Μεταφορά αυτοκινήτου εκτός συνόρων:

  Απαγορεύεται η μεταφορά και η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας. Εξαιρετικά και μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της εταιρείας και με την πληρωμή του εκάστοτε ποσού που θα ορίσει η εταιρεία επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός συνόρων

  Μεταφορά αυτοκινήτου με πλοίο:

  Για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο απαιτείται έγγραφη έγκριση της εταιρείας. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

  Αφαίρεση πινακίδων

  Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας λόγω τροχαίας παράβασης, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί για την μη χρήση του οχήματος.

  Απώλεια κλειδιών

  Ισχύει χρέωση για την απώλεια των κλειδιών ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

  Καθαρισμός οχήματος

  Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο απαιτεί ειδική διαδικασία καθαρισμού (π.χ. αφαίρεση οσμής, ρύπανση ζώων, διαρροή υγρών κτλ.) Μετά την επιστροφή, θα ισχύσει ένα τέλος καθαρισμού.

  Φ.Π.Α

  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι 24%στην Ελλάδα και συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.